Passa al contingut principal

La revista Llengua &Literatura inclou una ressenya del llibre La llegenda

 El número 31 de la revista Llengua & Literatura (pp. 130-133) inclou una ressenya sobre el llibre La llegenda (Magí Sunyer i Emili Samper (eds.), Kassel: Edition Reichenberger; «Estudis Catalans» 9) escrita per Caterina Valriu.

El primer treball, de la Dra. Carme Oriol, s’orienta a la recerca d’una definició conceptual clara que delimiti la llegenda respecte de gèneres afins i en proposa una classificació —etiològica, de creença i històrica— a partir de les aportacions dels estudis folklòrics internacionals. És un article que —sens dubte— serà de referència per la seva sòlida fonamentació i claredat expositiva.

El Dr. Emili Samper, reconegut especialista en història del folklore català i en les manifestacions contemporànies del fet folklòric, fa una acurada revisió de l’obra Tradicions del Vallès (1876) de Francesc Maspons i Labrós, un dels cappares de la recerca folklòrica de la Renaixença. Revisa el context ideològic i cultural en el qual apareix l’obra i analitza les sis llegendes que conté i les notes de caràcter comparatiu o erudit que les complementen, per concloure que cal considerar Maspons el primer autor que intentà estudiar les llegendes catalanes des del punt de vista del folklore com una disciplina científica, i que aquesta obra en seria un fruit inicial que l’autor tenia intenció de continuar.

En conjunt, podem dir que La llegenda recull un seguit de contribucions ben diverses d’especialistes d’universitats catalanes que aporten amb els seus treballs rigorosos una multiplicitat de punts de vista i d’anàlisi que palesen la importància de la forma narrativa que anomenem «llegenda» en la tradició literària popular i culta, des de la tradició clàssica a la contemporaneïtat. Una forma narrativa, un gènere, que ha mostrat a través dels segles la seva vitalitat, versatilitat i arrelament en les més diverses formulacions culturals, qualitats que palesen la seva alta funcionalitat comunicativa.

 

Notícies anteriors

Mostra'n més