Passa al contingut principal

Projectes


Fins a l’actualitat, la recerca que es duu a terme a l’Arxiu es concreta en el projectes següents:

  • El Patrimoni Oral de les comarques de Tarragona (2002-2003), finançat per la Diputació de Tarragona i la Fundació URV, ha comptat amb la participació dels investigadors Carme Oriol, Txell Granados i Emili Samper. Ha consistit en la recol·lecció i l’estudi de les llegendes més representatives de les comarques de Tarragona lligades al territori. Així, s’han recollit llegendes, tradicions, contarelles i relats sobre etimologies populars en 39 pobles d’aquesta zona. El resultat més visible ha estat la publicació de l’opuscle El patrimoni oral a les comarques de Tarragona. Relats tradicionals (2005).
  • RondCat: Rondalles Catalanes (2000-2002, 2005-2007), dirigit per Josep M. Pujol i Carme Oriol, amb la col·laboració d’Emili Samper com a tècnic de suport a la recerca. El projecte ha estat finançat pel Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i per la Universitat Rovira i Virgili. El projecte té per objectiu la catalogació, l’estudi i la difusió de les rondalles de tradició oral recollides en llengua catalana en tota la seva àrea lingüística (Catalunya, Franja d’Aragó, Catalunya del Nord, Andorra, Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, País Valencià, el Carxe i l’Alguer). Els resultats més rellevants han estat la publicació de l’Índex tipològic de la rondalla catalana (Oriol/Pujol 2003), la nova edició en anglès Index of Catalan Folktales (Oriol/Pujol 2008) i el web RondCat: Rondalles Catalanes que facilita els continguts del projecte als investigadors d’aquest àmbit i també al públic en general. Per a l’elaboració d’aquest web es compta amb el suport del Servei de Recursos Educatius i del Servei de Publicacions de la URV.

  • Literatura oral catalana a la Comarca del Baix Aragó-Casp (2007-2008), finançat pel govern aragonès, ha comptat amb la participació de Carme Oriol, Pere Navarro i Mònica Sales. S’ha recollit una mostra abundant i variada de la literatura oral de quatre pobles de la Franja d’Aragó: Nonasp, Faió, Favara i Maella. Fruit d'aquest projecte és la publicació del llibre Literatura oral a Faió, Favara, Maella i Nonasp. Calaceit: Associació Cultural del Matarranya, Lo Trill, 13, 2010.
  • Repertori Biobibliogràfic de la literatura popular catalana: el cicle romàntic (1778-1893) (2006-2009), referència HUM2006-13121/FILO, finançat pel Ministeri d’Educació i Ciència. Han format part del projecte un grup d’investigadors de la Universitat de les Illes Balears (Jaume Guiscafrè i Caterina Valriu), de l’Arxiu de Tradicions de l’Alguer (Joan Armangué) i de la Universitat Rovira i Virgili (Carme Oriol, Josep M. Pujol, Mònica Sales, Emili Samper i Magí Sunyer). El projecte s’ha ocupat de documentar i estudiar les aportacions realitzades pels folkloristes del segle XIX a la preservació de la literatura popular. Resultat d'aquest projecte és el llibre digital Repertori biobibliogràfic de la literatura popular catalana: el cicle romàntic. Tarragona: Publicacions URV. Biblioteca Digital, 5. 2011.
  • La literatura popular catalana (1894-1959): protagonistes, actituds, realitzacions (2010-2012), referència FFI2009-08202/FILO, finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació. Han format part del projecte investigadors de la Universitat de les Illes Balears (Jaume Guiscafrè i Caterina Valriu), de l’Arxiu de Tradicions de l’Alguer (Joan Armangué), de la Universitat de Barcelona (Josefina Roma) i de la Universitat Rovira i Virgili (Carme Oriol, Montserrat Palau, Josep M. Pujol, Mònica Sales, Emili Samper, Magí Sunyer, Agnès Toda i Laura Villalba). El projecte ha reprès els objectius de l’anterior abraçant el període temporal de la primera meitat del segle XX.
  • La literatura popular catalana en la segona meitat del segle XX: documentació, estudi i difusió (2013-2015), referència FFI2012-31808, finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat. Han format part del projecte investigadors de la Universitat de les Illes Balears (Jaume Guiscafrè i Caterina Valriu), de la Universitat de Barcelona (Josefina Roma) i de la Universitat Rovira i Virgili (Carme Oriol, Montserrat Palau, Mònica Sales, Emili Samper i Laura Villalba). El projecte ha reprès els objectius dels anteriors abraçant el període temporal de la segona meitat del segle XX.
  • L'estudi diacrònic de la literatura popular catalana: fons inèdits i recursos a la xarxa (2016-2018), referència FFI2015-64128-P (MINECO/FEDER), finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat. Han format part del projecte investigadors de la Universitat d'Alacant (Joan Borja i Vicent Vidal), de la Universitat de Barcelona (August Bover i Josefina Roma), de la Universitat de les Illes Balears (Jaume Guiscafrè i Caterina Valriu), de l'Arxiu d'Etnografia d'Andorra (Isabel de la Parte), de la Universitat de Perpinyà (Martine Berthelot), del Grup d'Estudis Etnopoètics (Josep Temporal) i de la Universitat Rovira i Virgili (Albert Oliva, Carme Oriol, Montserrat Palau, Mònica Sales, Emili Samper, Sílvia Veà i Laura Villalba). El projecte s'ha proposat estudiar la literatura popular catalana des d'un punt de vista diacrònic a través de dues línies de recerca. La primera s'ha centrat en l'estudi històric del període comprès des que es va produir a Europa un interès científic per l'estudi de les rondalles, a principis del segle XIX, fins als nostres dies. La segona línia, complementària a la primera, ha analitzat els materials de literatura popular des del punt de vista del valor que tenen les seves variants. Resultats d'aquest projecte són els llibres Història de la literatura popular catalana i A History of Catalan Folk Literature i la base de dades Folkloristes: Diccionari biogràfic de folkloristes.


  • Literatura popular catalana: gèneres, conceptes i definicions (2019-2022), referència PGC2018-093993-B-I00 (MCIU/AEI/FEDER, UE), finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Han format part del projecte investigadors de la Universitat d'Alacant (Joan Borja i Vicent Vidal), de la Universitat de les Illes Balears (Jaume Guiscafrè, Caterina Valriu i Bàrbara Sagrera), de l'Arxiu d'Etnografia d'Andorra (Isabel de la Parte), de la Universitat de Perpinyà (Martine Berthelot) i de la Universitat Rovira i Virgili (Carme Oriol, Montserrat Palau, Mònica Sales, Emili Samper, Magí Sunyer, Sílvia Veà i Laura Villalba). El projecte s'ha proposat estudiar la literatura popular catalana a través de dues línies de recerca. La primera s'ha centrat en estudiar la coherència científica de la terminologia utilitzada en aquest àmbit i ha fet una proposta de delimitació entre gèneres folklòrics propers. La segona línia s'ha plantejat l'establiment d'un corpus terminològic específic de la literatura popular i el folklore. Resultat d'aquest projecte és la base de dades TermFolk.
  • Actualització de les bases de dades ArxiuFolk i RumorFolk (2022-2033), referència Projecte 2022/26 dins del conveni marc DIPTA-URV 2020-2023, signat entre la Universitat Rovira i Virgili i la Diputació de Tarragona. Aquest projecte ha permès actualitzar i millorar les prestacions de les bases de dades ArxiuFolk i RumorFolk, creades respectivament l'any 2010 i el 2016.

Notícies anteriors

Mostra'n més