Passa al contingut principal

Carme Oriol i Mònica Sales publiquen un article sobre la recerca i difusió de la literatura popular catalana a la xarxa

Carme Oriol i Mònica Sales publiquen l'article “Recerca i difusió de la literatura popular catalana: la presència a la xarxa com a símptoma de normalitat” dins el volum col·lectiu editat per Carles Cortés, Carsten Sinner i Katharina Wieland: La recuperació de la literatura en català. De la anormalitat a la normalitat. Biblioteca Catalànica Germànica 12. Aachen: Shaker, 2015, pp. 221-236. ISBN: 978-3-8440-3492. 

El volum recull les intervencions d'especialistes que aborden la realitat literària catalana a partir de la restauració democràtica dels anys setanta i vuitanta, tot tenint en compte el valor afegit de recuperació d'una tradició literària i la concreció de la seua normalitat enmig d'un context europeu. Un dels símptomes d'aquesta situació és la interacció i presència de la literatura catalana amb les arts audiovisuals com el cinema o la presència en mitjans digitals. D'igual manera, i amb voluntat comparativa, s'hi aborda el precedent literari en un altre període de normalitat com van ser els anys de la II República Espanyola. Amb totes aquestes aportacions es vol deixar constància del que ha suposat la importància de la literatura en el procés de recuperació de la tradició lingüística i literària, des de l'aprovació de la La Llei del Parlament 7/1983, de 18 d'abril, de normalització lingüística a Catalunya.

Notícies anteriors

Mostra'n més