Passa al contingut principal

Es crea el Consell de la Cultura Popular i Tradicional

Si fa uns dies es va anunciar la transformació del CCPTC en Direcció General de Cultura Popular i Tradicional, avui, en Ordre publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de juliol, es crea el Consell de la Cultura Popular i Tradicional.


Aquest Consell, adscrit a la Direcció General de Cultura Popular i Tradicional, és el màxim òrgan consultiu del Departament de Cultura en relació amb la cultura popular i tradicional, la dinamització sociocultural i l’associacionisme cultural.

Les funcions més destacades del Consell són: elaborar estudis, informes i dictàmens no vinculants; assessorar tècnicament en l’àmbit del foment i la protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural; donar suport i col·laboració al Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CONCA) en l’àmbit de competència de l’esmentat Consell i facilitar al Departament de Cultura recomanacions i orientacions en la implementació, seguiment i avaluació de les polítiques establertes.
El Consell de la Cultura Popular i Tradicional estarà format per un màxim de vint vocalies exercides per persones de reconegut prestigi en aquest àmbit, i serà presidit pel titular de la Direcció General de Cultura Popular i Tradicional. Les vocalies seran nomenades per un període de quatre anys, renovables per quatre anys més.

Notícies anteriors

Mostra'n més